Odtlačok

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 25. apríl 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

PURE International Corporation
450N Park Road #300A
33021 Hollywood, Miami, Florida
Slovensko
E -mail: contact@pure-drink.com
Telefónne číslo: +1 (786) 772 277 0

Právny zástupca (zástupcovia) PURE International Corporation:

David Schiwietz

1. Základný

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.